These ambiguities, redundancies and deficiencies remind us of those which doctor Franz Kuhn attributes to a certain Chinese encyclopaedia entitled ‘Celestial Empire of benevolent Knowledge’. In its remote pages it is written that the animals are divided into: (a) belonging to the 17 

emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, (f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frenzied, (j) innumerable, (k) drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water pitcher, (n) that from a long way off look like flies. (Borges, 1973) 

—-

Jag vill vara med och ordna området. Likt Borges skapade sin Chinese encyklopaedia och likt Bataille skapade A critical dictionary skapar jag en egen ordning. Inspirerad av platsens karaktär och ledd av det som talar tydligt till mig, väljer jag att se på platsen som vore det en encyklopedi. En platsspecifik encyklopedi som bidrar i ordnandet av världen. Tanken med min utställning, med mitt uppslagsverk är att förstärka och tydligöra platsens inneboende omordnande egenskaper.