“Formless – A dictionary begins when it no longer gives the meaning of words, but their tasks. Thus formless is not only an adjective having a given meaning, but a term that serves to bring things down in the world, generally requiring that each thing have its form. What it designates has 9 

no rights in any sense and gets itself squashed everywhere, like a spider or an earthworm. In fact, for academic men to be happy, the universe would have to take shape. All of philosophy has no other goal: it is a matter of giving a frock coat to what is, a mathematical frock coat. On the other hand, affirming that the universe resembles nothing and is only formless amounts to saying that the universe is something like a spider or spit.”

-Bataille, Georges, Lebel, Robert, Waldberg, Isabelle, Brotchie, Alastair & White, Iain (red.) (1995). Encyclopædia Acephalica: comprising the Critical dictionary & related texts. London: Atlas Press

Jag väljer att använda Batailles metafor som en symbol för mitt terrain vague. Jag väljer bland många bilder av krossade spindlar ut en tilltalande variant som liknar just ingenting. I sammanhanget, dvs tillsammans med begreppet terrain vague, liknar det snarast en karta över ett märkligt format område. Vilket jag inte har något emot.

Jag tillverkar skyltar, som jag sätter på stolpar som jag sätter upp på området tisdagen 24 februari. Två stycken sätter jag upp, på långt avstånd från varandra vid något som kan liknas vid entréer till området.